اخبار وب

طراحی سایت البرز

گوگل می‌گوید این شبکه عصبی دارای 30 لایه عمیق است و این لایه‌ها می توانند به شکلی کاملا سریع موارد پیچیده را تشخیص دهند. برای مثال این شبکه می‌تواند اشکال...

بیستر بخوانید
طراحی سایت البرز

JumpRope از آنجا که در دنیای امروز، فرایند تعلیم و تربیت بدون رایانه ممکن نیست، بسیاری از معلمان به همین خاطر از این دستگاه نه تنها برای امر آموزش بهره می‌برند،...

بیستر بخوانید